Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קטגוריה: ראשי

חוברת חוגים ופעילויות 2022-2023

חוברת חוגים 2022-2023

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

חוברת רישום ומידע לגני הילדים וכיתות א עומר

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

מידעומר 272

מידעומר 272 עמוד 1

רישום לכיתות א’

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

רישום לגני ילדים

רישום לתינוקיות ופעוטונים

חוברת רישום תשפא תינוקייה פעוטונים   הנחיות לרישום באתר עבור מעונות היום: בחר את מקום הפעילות עבור פעוטון או תינוקייה לחץ על כפתור חפש. מתוך רשימת החוגים (הגנים) לבחירה בחר את הפעוטון או התינוקייה המבוקשים ולחץ על הקישור משמאל “לרישום”.

רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר‎

תהליך רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר לשנה”ל תשפ”א שלום רב, הרישום לביה”ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו’ בתש”פ בבי”ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין). הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט

הבית בדפנה – חוברת סיכום פעילות 2021

חוברת הבית בדפנה - סיכום פעילות 2021

חוברת עומר

הורדת קובץ PDF

תשלומי ארנונה

Top