Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קטגוריה: ראשי

מידעומר 270 רישום פעוטונים

רישום לכיתות א’

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

רישום רכבים לכניסה בשער היישוב

עומר 2020

עומר 2020

חוברת חוגים ופעילויות 2019-2020

רישום לגני ילדים

רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר‎

תהליך רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר לשנה”ל תשפ”א שלום רב, הרישום לביה”ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו’ בתש”פ בבי”ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין). הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט

רישום לתינוקייה ופעוטונים

חוברת רישום תשפא תינוקייה פעוטונים   הנחיות לרישום באתר עבור מעונות היום: בחר את מקום הפעילות עבור פעוטון או תינוקייה לחץ על כפתור חפש. מתוך רשימת החוגים (הגנים) לבחירה בחר את הפעוטון או התינוקייה המבוקשים ולחץ על הקישור משמאל “לרישום”.

הנחיות התגוננות בזמן אזעקת אמת

להורדת קובץ PDF – הנחיות התגוננות בזמן אזעקת אמת

Top