קטגוריה: בעומר

פורסם מכרז מכרז 10.20 להפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים

פורסם מכרז מכרז 10.20 להפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לפרטים נוספים https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-10.20-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf   https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-10.2020-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf    

פורסם מכרז טיאוט וניקיון רחובות 4-2020 לפרטים נוספים

חוברת המיכרז https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%98%D7%99%D7%90%D7%95%D7%98-4-2020.pdf   מכתב ראש המועצה https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%98%D7%99%D7%90%D7%95%D7%98-4-2020.pdf    

פורסם מכרז 4-2020 למתן שירותי טיאוט רחובות ושטחים פתוחים בעומר

פורסם מכרז 4-2020 למתן שירותי טיאוט רחובות ושטחים פתוחים בעומר https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%98%D7%99%D7%90%D7%95%D7%98-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-4-2020.pdf   למכתב ראש המועצה מכרז 4-2020 למתן שירותי טיאוט רחובות ושטחים פתוחים בעומר https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%98%D7%99%D7%90%D7%95%D7%98-4-2020.pdf  

בישיבת המועצה הקרובה יובא לאישור צו הארנונה לשנת 2021 אשר עודכן עפ”י חוק

בישיבת המועצה הקרובה יובא לאישור צו הארנונה לשנת 2021 אשר עודכן עפ”י חוק, ללא שינוי נוסף. טיוטת  הצו טיוטת צו הארנונה לשנת 2021

מכרז מס’ 2/2020 למתן שירותי ביטוח למועצה המקומית עומר

מכרז מס’ 2/2020 למתן שירותי ביטוח למועצה המקומית עומר המועצה המקומית עומר מזמינה בזה חברות ביטוח ישראליות להגיש לה הצעות ביטוח (בעצמן או באמצעות סוכני ביטוח) לצרכיה הביטוחיים של המועצה המצויים ברחבי הישוב עומר בהתאם לביטוחים השונים המפורטים במכרז. פרק

לכידת כלבים משוטטים

תושבים יקרים, היום נלכדו חמישה כלבים משוטטים, (במהלך הלכידה, הכלב הנראה בתמונה כמעט ונדרס ע”י רכבים בכביש). לכידת כלבים משוטטים מתבצעות גם בשעות לא שגרתיות (בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה המאוחרות). גם החודש תגביר המועצה המקומית עומר את האכיפה בנושא

נפתח הרישום לביה”ס המקיף עומר מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו’ בעומר.

הרישום לביה”ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו’ בתש”פ בבי”ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין). הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx… מיום 27/04/2020 בשעה 08:00 ועד יום 16/05/2020 בחצות.

בהמשך להנחיות לחזרה חלקית לשיגרה, הכניסה הדרומית והכניסה הצפונית לעומר נפתחו.

בהמשך להנחיות לחזרה חלקית לשיגרה, הכניסה הדרומית והכניסה הצפונית לעומר נפתחו. סעו בזהירות.

מחר יום שני 4.5.2020 מתחילים לחזור ללימודים

מחר יום שני 4.5.2020 מתחילים לחזור ללימודים. תלמידי כיתות א’-ג’ בעומרים ילמדו בהתאם להנחיות משרד החינוך והבריאות, כיתות ד’-ו’ ימשיכו ללמוד בלמידה מקוונת. תלמידי כיתות י”א י”ב במקיף עומר, חלקם יחזרו לכיתות וילמדו בהתאם לתוכנית שנשלחה לתלמידים ולהורים ע”י מנהלת

טיפול במפגעי יתושים

כמידי שנה עם בוא האביב, מתחילה פעילות רבה של יתושים בכל רחבי הארץ. הדרך היעילה ביותר למנוע או לצמצם את התרבותם, היא באמצעות מניעת המפגעים. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה ומיישמים את כל ההמלצות. המועצה מבצעת

Top