רישום רכבים לכניסה אוטומטית בשער היישוב

תושבים יקרים.
התקנת מצלמות L.P.R בכניסות וביציאות לישוב מותקנות מצלמות L.P.R
מצלמות אלו מחוברות למערכת “עין הנץ” של משטרת ישראל.
המצלמות קוראות את נתוני הרכב ובעליו עפ”י מספר הרישוי ומצליבה מידע זה עם נתוני משרד הרישוי והרישום משטרתי.
מערכת “עין הנץ” נועדה להגיע לגורמי סיכון בכבישים, לאירועים פליליים ולאירועי פח”ע.
בנוסף, התראות על רכבים חשודים מוכנסות למערכת והיא יודעת לזהות ולהודיע כאשר רכב זה עובר אותה.
במקביל שודרגה מערכת רישום הרכבים, לכניסה אוטומטית בשער הכניסה ברחוב תמר.