Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מחבר: מערכת

מידעומר 271

מידעומר 271 עמוד 1

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

חוברת רישום ומידע לגני הילדים וכיתות א עומר

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

מידעומר 272

מידעומר 272 עמוד 1

רישום לכיתות א’

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

הקמת מאגר יועצים

המועצה המקומית עומר מזמינה בזאת יועצים, בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר מציעים דיגיטלי שהיא מקימה לצורך

מידעומר 270 רישום פעוטונים

רישום לגני ילדים

רישום לתינוקיות ופעוטונים

חוברת רישום תשפא תינוקייה פעוטונים   הנחיות לרישום באתר עבור מעונות היום: בחר את מקום הפעילות עבור פעוטון או תינוקייה לחץ על כפתור חפש. מתוך רשימת החוגים (הגנים) לבחירה בחר את הפעוטון או התינוקייה המבוקשים ולחץ על הקישור משמאל “לרישום”.

מידעומר 268

מידעומר 269

Top