Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מחבר: מערכת

חוברת חוגים ופעילויות 2021-2022

לחצו להורדת חוברת חוגים ופעילויות 2021-2022  

חוברת חינוך תשפ”ב

מידעומר 271

מידעומר 271 עמוד 1

חוברת חוגים ופעילויות 2022-2023

חוברת חוגים 2022-2023

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

חוברת רישום ומידע לגני הילדים וכיתות א עומר

חוברת מידע ורישום לגני הילדים ולכיתות א’

מידעומר 272

מידעומר 272 עמוד 1

הקמת מאגר יועצים

המועצה המקומית עומר מזמינה בזאת יועצים, בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר מציעים דיגיטלי שהיא מקימה לצורך

מידעומר 270 רישום פעוטונים

רישום לכיתות א’

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

רישום לגני ילדים

Top