Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מחבר: מערכת

בקשה מקוונת להנחה בארנונה

רישום ומידע מעונות היום, גני הילדים וכיתות א

לחצו לצפייה בחוברת

רישום לגני ילדים ומעונות יום

חרבות ברזל – פתיחת מסגרות לילדי עובדים קיומיים בגילאי שנה עד 6

המועצה נערכת לפתיחת מסגרות לילדי עובדים קיומיים בגילאי שנה עד 6. המסגרות יפתחו רק לאחר אישור פיקוד העורף ולהורים אשר עומדים בקריטריונים הבאים: שני ההורים נדרשים להגיע בעת הזו לעבודה ומוגדרים עובדים “במפעל קיומי” כגון שירותי הבריאות, כוחות הביטחון וההצלה,

רישום לכיתות א’

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה המקומית עומר

לכבוד תושבי הרשות המקומית  עומר הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות שם הרשות המקומית: עומר א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בט”ז בחשוון התשפ”ד (31 באוקטובר 2023 ), מספר חברי

מידעומר 275

מידעומר 275 – הורדה כקובץ PDF

מידעומר 276

מידעומר 273 גני ילדים וכיתות א

מידעומר 274 הרשמה לתינוקיות ופעוטונים

Top