הורים יקרים, החל מיום חמישי 1.7.21 תוכלו לראות את השיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ”ב ולהגיש  בקשה לשינוי שיבוץ.

הורים יקרים, החל מיום חמישי 1.7.21 תוכלו לראות את השיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ”ב ולהגיש  בקשה לשינוי שיבוץ.

 

https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=706660&PageID=25004&group

הורים יקרים, אנו שמחים להודיעכם כי החל מיום חמישי 1.7.21  תוכלו לראות את השיבוצים לגני הילדים באתר המועצה. *השיבוץ לתינוקיות ולפעוטונים נשלח בדואר לבתי התושבים*.
המועצה מקומית עומר וצוות אגף החינוך מקדמים בברכה את כניסתם של ילדיכם לגני הילדים בישוב, מחלקת החינוך עשתה מאמץ רב לשבץ את הילדים בהתאם לבקשתכם,
אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר השיבוץ של הגנים באמצעות תעודת זהות של התלמיד וההורה ולאחר מכן באמצעות קוד סודי ולבדוק היכן שובץ ילדכם.
בקשה לשינוי שיבוץ ניתן להעביר בטופס המקוון, הנמצא באתר המועצה החל מתאריך 1/07/2021 ועד לתאריך 8/07/2021.
בקשות שתגענה לאחר התאריך הנקוב – לא ידונו.
במהלך חודש אוגוסט תישלח אליכם הזמנה לפגישת היכרות עם הצוות החינוכי של הגן.
אנו מאחלים לכם חופשה מהנה ובטוחה והצלחה בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.