איכות המים בעומר מעולה וכל השטחים הציבוריים מושקים במים מטוהרים ממכון הטיהור שבבעלות המועצה

המועצה המקומית עומר ממשיכה להשקות את כל השטחים הציבוריים במים ממוחזרים וממשיכה להיאבק כנגד הקמת תאגיד מים, את מה שגילו עכשיו כל
אזרחי המדינה, מבקר המדינה וממשלת ישראל ידענו ולכן לא התחברנו לתאגיד מים, היינו הראשונים בהקמת מכון טיהור למים, (אשר נמצא בבעלות המועצה), בהנחת צנרת כפולה למים שפירים ולמים מטוהרים להשקיית השטחים הציבוריים ובהחלפת צנרת המים הישנה, עומר ירוקה פורחת ומלבלבת בזכות ניצול המים המטוהרים.
בעבר זכינו לשטיפת מוח כי המדינה מתייבשת ואנו נשאר בקרוב ללא מים לשתייה, כולנו היינו בפאניקה ונרתמנו לחסוך במים, כשעל משק המים היו מופקדות הרשויות המקומיות אשר היו רוכשות מים ממקורות ומספקות לכל בתי האב.
בעומר מחלקת האחזקה מופקדת על הטיפול במים ומחלקה קטנה פותרת בצורה מהירה ומקצועית את כל בעיות המים בישוב, אך בהחלטת ממשלה הוחלט שכל הישובים בארץ מחויבים בהתקשרות לתאגיד מים.
משמעות הקמת תאגיד (המועצה המקומית עומר מסרבת להתחבר לתאגיד) תוספת רכבים, לשכות ומשרדים, תוספת כ”א בשכר גבוה, מנכ”ל, גזבר, עובדי גביה, עובדי אחזקה, יועץ משפטי מנגנון ענק ומיותר, כפי שהוכח במקומות בהם רשויות התחברו לתאגיד.
בשעה שכאן בעומר, תיקון פיצוץ מים או דליפה מביוב מטופל מיידית ע”י עובדי המועצה, בתאגיד לו”ז יהיו ארוכים ומחיר המים לתושב יהיה יקר יותר.
מאז שנת 2000 מחיר המים לצרכן הוכפל ועל פי ממצאי מבקר המדינה בשנתיים האחרונות עלה מחיר המים ב-30%, החל משנת 2008 הוקמו ברחבי הארץ 52 תאגידי מים, ניהול משק המים והביוב ברוב הרשויות המקומיות עבר אליהם וכל הרשויות המנוהלות בצורה יעילה סובלות קשות.
דו”ח מבקר המדינה הצביע על “ליקויים כבדי משקל באופן יישום הרפורמה על ידי משרד האוצר ורשות המים, תוך פגיעה בציבור הצרכנים הביתיים”, עוד קבע המבקר שפירא כי “על משרד האוצר, משרד האנרגיה והמים ומועצת הרשות לבחון ללא דיחוי את האפשרות להפחית את התעריף לצרכנים הביתיים”, למרות זאת זמן קצר לאחר פרסום דו”ח המבקר עלו שוב מחירי המים לאזרח בישראל.
בתמונה מכון טיהור המים אשר נמצא בבעלות המועצה.
בעומר אנו ממשיכים להיאבק כנגד הקמת תאגיד מים ועומר ירוקה בזכות מכון הטיהור אשר בבעלותנו.
ניסים ניר – דובר המועצה