תשלומי דוחות חניה ופיקוח

במועצה המקומית עומר מתבצעת אכיפה של חוקי עזר וחוקי מדינה. האכיפה מתחלקת לשלושה נושאים עיקריים:

  • חניה
  • פיקוח עירוני
  • וטרינריה

במידה וקיבלתם דוח ניתן לצפות בפרטי הדוח ותמונות הדוח בקישור מטה (בהתאם לסוג הדוח) וכמו כן ניתן לשלם את הדוח גם באופן מקוון בקישור המצורף.

ככל וברצונכם לערער על דוח שניתן יש לשלוח מייל לכתובת [email protected] – למייל יש לצרף את העתק הדוח ופירוט הבקשה בגינה מבוקש לערער על הדוח בצירוף כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לכל בקשה.

דוח חניה:

דוח פיקוח: