שירותי רווחה

המחלקה לשירותים חברתיים שוכנת בביה”ס דפנה ומעניקה לתושבי היישוב שירותי יעוץ וסיוע במגוון נושאים. המחלקה מחזקת ומעצימה את הפרט המשפחה והקהילה, ומסייעת לקיומה של אוכלוסייה עצמאית בעלת חוסן אישי וקהילתי.
הטיפול בתושבים מושתת על פי חוקי הסעד ותקנות של משרד הרווחה.
הטיפול נותן מענה, הן ברמה הפרטנית והן הקהילתית, לצרכים המובעים על ידי התושבים ומשפחותיהם.
תחומי התערבות:
אכיפת חוקים רלוונטיים בנושאי: אלימות במשפחה, חוק נוער, סדרי דין, סדרי ראיה.
הכוונה, תמיכה, טיפול וייעוץ בתחומי המשפחה, ילדים, נוער, נכויות ושיקום.
מתן שירותי רווחה וטיפול באוכלוסייה הקשישה.
מאז תחילת המבצע “צוק איתן” נעשתה פניה לגופים המטפלים בקשישים בעומר (מועדון סתו הזהב, קהילה תומכת וגני עומר) ולמטופלי הצרכים המיוחדים וניתן סיוע לפי הצרכים שעלו בשטח.
בזמני חירום כמו גם בשגרה ניתן לפנות למחלקה כדי להתייעץ ולקבל סיוע.
דרכי התקשרות: טלפון 08-6291125 פקס 08-6469344.