שירותי בריאות

בעומר יש שתי מרפאות המעניקות שירותי בריאות לקהילה:
מרפאה של קופת החולים הכללית. באותו מבנה קיימת גם תחנה לבריאות
המשפחה (“טיפת חלב”);
מרפאה של קופת החולים מכבי, ברובע גני עומר. במקום קיים גם בית חולים
של מכבי לקשישים סיעודיים, הנותן שירות לתושבי המקום ולתושבי חוץ.

טלפונים:
קופת החולים הכללית: 08-6469480, 08-6469679;
התחנה לבריאות המשפחה
מגדל הזהב גני עומר
מקבוצת מכבי שרותי בריאות: 08-6295200, 08-6295106;
מעונות מכבי – גני עומר: 08-6295111.