שירותי ביטחון

למען בטחון התושבים, משטרת ישראל בשיתוף המועצה הקימו אגף קהילה ומשטרה (אק”מ), אשר תשמש כמוקד הפעילות של המשמר האזרחי, בכפיפות לתחנת העיירות ובכך תסייע לשיפור מצב הביטחון בעומר.
תושבי עומר מוזמנים להצטרף למשמר האזרחי בעומר.

 

הנחיות התגוננות בזמן אזעקת אמת