שירותי ביטחון

למען בטחון התושבים, משטרת ישראל בשיתוף המועצה הקימו אגף קהילה ומשטרה (אק”מ), אשר תשמש כמוקד הפעילות של המשמר האזרחי, בכפיפות לתחנת העיירות ובכך תסייע לשיפור מצב הביטחון בעומר.
תושבי עומר מוזמנים להצטרף למשמר האזרחי בעומר.

 

הנחיות התגוננות בזמן אזעקת אמת 

 

להלן מיקומם של המקלטים הציבוריים בישוב-
מקלט במפגש הרחובות חצב/מרגנית
מקלט ברחוב פילפלון 19.
מקלט ברחוב תמר 33.
מקלט ברחוב השיקמה 12.
מקלט במשעול השיקמה.
המקלט במרכז המסחרי.
מיגונית בחניון האמפי בפארק תפוז.