שירותים וטרינרים

וטרינרית המועצה מהווה סמכות בנושא בעלי חיים ביישוב וכן בפיקוח על מכירת בשר ועל החזקתו בחנויות.

תחומי פעילות:
חיסון נגד כלבת, על פי חוק. חיסון לכלבים ולחתולים ניתן בכל יום ג’, בין
השעות 16:00-18:00, במחסני המועצה שברחוב שקמה. התשלום מראש
במחלקת הגבייה במועצה
טיפול בכלבים משוטטים – באמצעות לוכד כלבים
פיקוח וטרינרי לעסקים טעוני רישוי
פיקוח משנה למוצרי בשר.