רישוי עסקים בשירות לתושב

מפורסם בזאת המפרט האחיד הרשותי בנושא רישוי עסקים לעיון וקבלת הערות עד תאריך 1.3.23‎‎

לחצו לצפיה בקובץ (PDF)

טופס הערות הציבור לטיוטת מפרט אחיד

הוראות למילוי הטופס:

  1. מלאו את הנתונים בטופס בהתאם לכותרות הטורים השונים.
  2. השתדלו לנסח את ההערות בצורה ברורה, תמציתית ומנומקת, וזאת כדי להגביר את הסיכויים שההערה תובן ותתקבל על ידי הרשות.
  3. אין חובה למלא את ארבע התיבות של פרטי מעיר/ת ההערה. מטרת מסירת הפרטים היא לאפשר לגורמי המקצוע המתאימים בגופים נותני האישור ליצור עמכם קשר לטובת העמקת הדיון בהערות, ככל שיהיה צורך בכך.
  4. בתיבות של מספר הפריט, יש לבחור את מס’ ושם הפריט כפי שהם מופיעים במפרט שפורסם להערות הציבור.

ניתן להוריד טופס הערות למילוי כאן
את הטופס עם הטבלה המלאה יש לשלוח לכתובת הדוא”ל:
[email protected]