מבקר המועצה, ממונה תלונות הציבור

מבקר המועצה והממונה​ על תלונות הציבור​: מר שמואל לביא פניות לכתובת הדואר האלקטרוני:  [email protected] הביקורת במועצות המקומיות פועלת מכוח צו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950. סעיף 145 לצו מונה את תפקידי המבקר: “(1)   לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק … המשך לקרוא מבקר המועצה, ממונה תלונות הציבור