מחלקת תחזוקה

טיפולה של המחלקה הינם בתחומים הבאים:

 • אחזקה שוטפת של המבנים הציבוריים
 • אחזקה שוטפת של מוסדות החינוך
 • ביוב
 • מים
 • חשמל
 • שטחים ציבוריים
 • אנשי מקצוע במחלקה
 • נגר
 • איש מים
 • חשמלאי מוסמך
 • רתכים
 • צבעים
 • אחראי רכב

כל אנשי המקצוע מוסמכים לעבוד בתחומם פרט להם ישנם עובדים נוספים שעוסקים באחזקה כללית.