מחלקת תחזוקה

טיפולה של המחלקה הינם בתחומים הבאים:

 • אחזקה שוטפת של המבנים הציבוריים
 • אחזקה שוטפת של מוסדות החינוך
 • ביוב
 • מים
 • חשמל
 • שטחים ציבוריים
 • אנשי מקצוע במחלקה
 • נגרות
 • ריתוך
 • צביעה
 • רכבים

כל אנשי המקצוע מוסמכים לעבוד בתחומם פרט להם ישנם עובדים נוספים שעוסקים באחזקה כללית.