מחלקת גינוןטיפולה של המחלקה הינם בתחומים הבאים:

  • מחלקת הגינון אחראית לכל השטחים הירוקים בעומר
  • שטחים ציבוריים
  • מוסדות החינוך
  • גינון לאורך הרחובות
  • כיכרות
  • כניסות ליישוב
  • פארקים

כמו כן, המחלקה אחראית לכל מערכת ההשקיה: החלפה ותיקון.