שיבוץ לגני הילדים וערעורים על השיבוץ

הורים לילדי הגנים שלום,
מערכת האוטומציה נפתחה לרשותכם. היא מאפשרת לכם צפייה בשיבוץ של ילדכם לגני הילדים כמו גם הגשת ערעור על השיבוץ.
יום חמישי ה-28 ביולי הוא המועד האחרון להגשת הערעורים במערכת האוטומציה.
תשובה בדבר ההחלטה תתקבל עד ליום חמישי ה-11 באוגוסט.

https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=706660&PageID=25004&group=

אגף החינוך ,התרבות ,הנוער והספורט מקדם מצוינות ויזמות ,מוביל ומחבר קהילה .