קול קורא לעיצוב תבליט המפה הישנה המותקנת בכניסה הדרומית.

המועצה בוחנת אפשרויות לעיצוב תבליט המפה הישנה המותקנת בכניסה הדרומית.
נשמח לקבל הצעות לתבליט חדש , שיחליף את המפה הישנה (הקיימת בתוך מסגרת האבן) ותשקף באופן כלשהו את זהות היישוב שלנו .
אנו פונים לאומנים שביניכם/ן להגיש הצעה לעבודת אומנות שתכלול את פרטי המציע (שם מלא, כתובת וטלפון), הסבר על מהות העבודה , חומרי המבנה , פרק הזמן הנדרש להכנתה ופירוט האמצעים הנדרשים מהמועצה.
את ההצעות ניתן לשלוח במייל למנכ״ל המועצה – מר דודו זבידה או למסור במעטפה סגורה לעוזרת המנכל, במשרדי המועצה, עד לתאריך 23/1/2020.
המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה זו או אחרת.