ארכיון פרוטוקולים מישיבות מועצה לפני 2022

ישיבות מועצת עומר – שנת 2021

 

ישיבות מועצת עומר – שנת 2020

ישיבות מועצת עומר – שנת 2019

 

ישיבות מועצת עומר – שנת 2018

ישיבות מועצת עומר – שנת 2017

ישיבות מועצת עומר – שנת 2016

 ישיבות מועצת עומר – שנת 2015

ישיבות מועצת עומר -שנת 2014

ישיבות מועצת עומר-שנת 2013

ישיבות מועצת עומר – שנת 2012

ישיבות מועצת עומר – שנת 2011

ישיבות מועצת עומר – שנת 2010

ישיבות מועצת עומר – שנת 2009

ישיבות מועצת עומר – שנת 2008