ישיבות מועצה

ישיבות מועצת עומר – שנת 2024

ישיבות מועצת עומר – שנת 2023

ישיבות מועצת עומר – שנת 2022

ארכיון פרוטוקולים מישיבות מועצה לפני 2022