ישיבות מועצה

ישיבות מועצת עומר – שנת 2022

ישיבות מועצת עומר – שנת 2021

 

ישיבות מועצת עומר – שנת 2020

ארכיון פרוטוקולים מישיבות מועצה לפני 2020