ועדת מל”ח

  שנת 2022

 

  שנת 2021

 

 שנת 2020

סיכום ישיבה מתאריך 27.2.2020
סיכום ישיבה מתאריך 21.5.2020
סיכום ישיבת ועדת מלח עם ראשי מכלולים מתאריך 14.9.2020
סיכום ישיבת רמט עם מספרי 2 מתאריך 14.9.2020
סיכום ישיבה מתאריך 1.12.2020

 

שנת 2019

שנת 2018

שנת 2016

שנת 2015

שנת 2014

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

שנת 2010