ישיבות הנהלה

 שנת 2019

 

 

 

 

שנת 2018

 

שנת 2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 18.1.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 1.2.2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 15.3.2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 17.5.2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 1.11.2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13.12.2017

שנת 2016

שנת 2015