פורסם מכרז 2.2021 למתן שירותי הנהלת חשבונות למועצה