אדם המעוניין לכרות עץ חייב קודם לכן לקבל אישור מהמועצה המקומית עומר ומפקיד היערות של קק”ל

חוק “פקודת היערות” החל בתקופת המנדט הבריטי. עיקר מטרתו היא הגנה על עצים. לפי “פקודת היערות, צו אילנות מוגנים”, יש צורך בקבלת היתר לכריתתם או להעתקתם. גם כאשר העץ מצוי בחצר של בית פרטי, יש לקבל היתר. את ההיתר ניתן לקבל מהמועצה המקומית עומר ולאחר מכן מפקיד היערות בקק”ל.
החל מנובמבר 2008, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק.
אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר – לקבל אישור מהגורם המוסמך במועצה המקומית ומפקיד היערות של קק”ל.
“עץ בוגר” הוא עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא עשרה סנטימטרים לפחות.
בעת פרסום ראשוני של תכנית בנייה מומלץ לבדוק אם יש בשטח התכנית עצים. גם אם העצים נטועים בחצר של בית פרטי כחלק מעצי הנוי, לאחר שניטעו והגיעו לנתונים כפי שצוין, הוא הופך למוגן ולא ניתן לכרות או להעתיק אותו ללא אישור המועצה המקומית עומר ומפקיד היערות בקק”ל.
טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת עץ ניתן להוריד מאתר המועצה המקומית עומר או לקבלו בלשכת ראש המועצה.