דו”ח איכות המים

דווח על איכות המים לחודשים ינואר-מרץ 2012
דווח על איכות המים לחודשים יולי - ספטמבר 2012