סעו בזהירות ובהתאם לחוקי התנועה, משטרת ישראל בשיתוף המועצה החלו בפעולות הסברה, מניעה ואכיפה של חוקי התנועה ברחבי הישוב.

המועצה המקומית עומר נלחמת בתאונות הדרכים.
סעו בזהירות ובהתאם לחוקי התנועה, משטרת ישראל בשיתוף המועצה החלו בפעולות הסברה, מניעה ואכיפה של חוקי התנועה ברחבי הישוב.
התקנות, אשר נועדו להגביר את בטיחות הולכי הרגל, מטילות על נהגים חובת האטה לפני מעברי חציה, אם על המדרכה בסמוך אליהם עומד הולך רגל ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה. נוסף על כך, התקנות מטילות חובת האטה או עצירה לפני מעבר חציה, אם רכב בנתיב הסמוך האט או עצור.
להלן נוסח התקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה:
“מתן זכות קדימה” – מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם.”
נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה.
התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר – יעצור אף הוא; היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.”
להלן כללי הבטיחות בדרכים בנושא מתן זכות קדימה להולכי רגל במעברי חצייה:
נהג, בקרבת מעבר חצייה האט, היה ערני ומרוכז, חפש את הולכי הרגל גם בכביש וגם על המדרכה. החיים שלהם תלויים בך.
זיהית הולך רגל על המדרכה וניכר מהתנהגותו כי הוא מתכוון לחצות? עצור לפני מעבר החצייה ותן לו זכות קדימה.
ראית רכב שהאט או עצר לפני מעבר חצייה? אל תעקוף אותו. סביר שעצר להולך רגל שנסתר ממך (למשל, ילד). האט ובמידת הצורך עצור מאחוריו או לצידו ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
ראית רכב בנתיב הנגדי שהאט או עצר לפני מעבר חצייה? סביר שהאט או עצר להולך רגל. האט ובמידת הצורך עצור ואפשר להולך הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
הולך הרגל כבר חוצה? עצור לפני מעבר החצייה כדי לאפשר לו להשלים את החצייה בבטחה.