נפתח הרישום לביה”ס המקיף עומר מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו’ בעומר.

הרישום לביה”ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו’ בתש”פ בבי”ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין).

הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx…

מיום 27/04/2020 בשעה 08:00 ועד יום 16/05/2020 בחצות.