נגישות

המועצה המקומית עומר נגישה לכל תושביה

השלמת התאמות נגישות ליום 31.3.2024

עדכון הנגשה ליום 12.3.21

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998
בתוקף סמכותה של מועצה מקומית עומר לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
(1) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג’ לחוק:

רשימת מבנים קיימים:

שם המבנה רחוב מס’ בית השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית מועד ההנגשה
ספריה רותם 2 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
הבית בדפנה רותם 40 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
בית התרבות תמר 60 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
בית המוזיקה הדר 100 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
בניין המועצה תמר 45 קבלת קהל לתשלומים קיימים שירותי נכים ומעלית, קיימת דרך נגישה נותר שילוט ניתן לקבל קהל בקומת הקרקע הונגש ב2022
מחלקת הנדסה תמר 45 קבלת קהל אין שירותי נכים, אין מעלית אין שילוט קיימת דרך נגישה שירותים מונגשים יינתנו בתיאום מראש במבנה המועצה בקומת הקרקע יונגש עד 3/2026
מבנה ביס דפנה דפנה 59א אין קבלת קהל אין שירותי נכים, קיימת דרך נגישה, קיים שילוט ככל ותדרש הנגשה לאדם עם מוגבלות הפעילות תועתק למקום נגיש הונגש ב2022
רב תכליתי דפנה 59 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
מועדון נוער חצב 1 קבלת קהל קיימת דרך נגישה, קיימים שירותי נכים, חסר אבזור ושילוט. קיימת חניה נגישה ככל ותדרש הנגשה לאדם עם מוגבלות הפעילות תועתק למקום נגיש הונגש ב2022
מרכז קראוונים חוגים דפנה 55 קבלת קהל קיימת דרך נגישה, למתחם נדרש שילוט ושירותי נכים שירותי נכים יינתנו במבנה הרווחה בצמוד יונגש עד 3/2024
מקווה עומר עדעד 14א קבלת קהל לא קיימת דרך נגישה, לא קיימים שירותי נכים, לא קיים שילוט לא נדרש פטור מהנגשה
ג’ימבורי חצב 1 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
אולם ספורט- פיס הדר 8 קבלת קהל קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת דרך נגישה לא נדרש נגיש
מקלט ציבורי שקמה שצפ 5011 אין קבלת קהל לא נדרש לא נדרש נגיש*
מקלט ציבורי תמר מול תמר 25 אין קבלת קהל לא נדרש לא נדרש נגיש*
מקלט ציבורי פלפלון שצפ 2014 אין קבלת קהל לא נדרש לא נדרש נגיש*
מקלט ציבורי צבר שצפ 2018 אין קבלת קהל לא נדרש לא נדרש נגיש*
מקלט ציבורי מרגנית שצפ 700B אין קבלת קהל לא נדרש לא נדרש נגיש*
אמפי הזית 2 אתר הופעות קיימת דרך נגישה, קיימים שירותי נכים, קיימת חניית נכים לא נדרש נגיש
מועדון הצופים ארז 34 אין קבלת קהל קיימת דרך נגישה נדרש להשלים חניית נכים לא נדרש נגיש

*מקלט בלתי ניתן להנגשה. מדרגות יורדות מתחת 1.50מר

רשימת מקומות שאינם בניין

שם המקום רחוב סוג המקום שאינו בניין דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית מועד ההנגשה
פארק אטד אטד גן ציבורי דרך נגישה, חסר מתקן נגיש, קיימת חניה נגישה לא נדרש יונגש עד 3/2026
פארק חצב חצב גן ציבורי קיימים מתקנים נגישים, קיימת חניה נגישה. דרך נגישה לא נדרש נגיש
גן ציבורי לימונית לימונית גן ציבורי הסדרת דרכי גישה, הוספת מתקן נגיש קיימת חניה נגישה פארק חצב הונגש ב2022
גנש אלון אלון גן ציבורי הסדרת חניה ודרכי גישה קיים מתקן נגיש פארק חצב הונגש ב2022
פארק דקל דקל גן ציבורי הסדרת דרך גישה וחניית נכים פארק חצב יונגש עד 3/2025
פארק אוכמנית אוכמנית גן ציבורי הסדרת דרך גישה לא נדרשת חניית נכים פארק חצב הונגש ב2022
גן תפוז תפוז אתר משחקים נדרשת חניית נכים, הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש פארק חצב יונגש עד 3/2025
פארק נורית נורית גן ציבורי הסדרת דרכים והוספת מתקן נגיש קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות פארק חצב יונגש עד 3/2024
פארק ציפורן ציפורן גן ציבורי הסדרת דרכי גישה,

קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות

פארק חצב יונגש עד 3/2025
פארק דבורנית דבורנית גן ציבורי הסדרת דרכי גישה קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות פארק חצב יונגש עד 3/2024
פארק רקפת- סקיטפארק רקפת גן ציבורי הסדרת דרכי גישה

קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות

פארק חצב יונגש עד 3/2024
פארק כלנית כלנית גן ציבורי הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות פארק חצב יונגש עד 3/2024
פארק שקד שקד גן ציבורי הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש, קיימת חניית נכים פארק חצב יונגש עד 3/2024
פארק אשל אשל גן ציבורי הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות פארק חצב יונגש עד 3/2025
פארק רותם רותם גן ציבורי הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות פארק חצב יונגש עד 3/2025
פארק סיגלון סיגלון גן ציבורי הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות פארק חצב יונגש עד 3/2025
מגרש גפן/ שיטה גפן מגרש ספורט הנגשת הדרך קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות לא נדרש יונגש עד 3/2026
מתחם ספורטק האלה מגרש ספורט קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות ודרכי גישה לא נדרש יונגש עד 3/2026
מיניפיץ עדעד מגרש ספורט הנגשת דרכי גישה קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות לא נדרש יונגש עד 3/2025
קטרגל תפוז מגרש ספורט קיימת דרך נגישה, קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות לא נדרש הונגש ב2022
 מתחם פיס הדר מגרש ספורט הנגשת דרכי גישה קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות קיימים שירותי נכים באולם הספורט הונגש ב2022
יד לנופלים הרדוף גן ציבורי הנגשת דרכי גישה קיימת חניית נכים- נדרשות התאמות לא נדרש יונגש עד 3/2026
בית עלמין השיטה גן ציבורי נדרשות חניות ודרכי גישה, קיימים שירותי נכים לא נדרש יונגש עד 3/2024

המועצה המקומית עומר – עומר נגישה לכל תושביה

המועצה המקומית עומר  הציבה את נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות כיעד מרכזי מוביל בפעילותה.

אנו רואים בתושבים עם מוגבלות תושבים שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה בעומר – למבנים, לפעילויות, לשירותים ולהיות חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי והציבורי ביישוב.

במידה ויש לך שאלות, הצעות שיפור, תלונות נשמח לקבל את פנייתך ולסייע. פניות בנושא יש להעביר לרכז הנגישות ביישוב.

ספיר בן ארמון דוא”ל:   sapirb@omer.muni.il

טלפון: 08-6291149

 

נגישות מבנים, גינות, פארקים ותשתיות בעיר

אנו פועלים בהדרגה להנגיש את כל מוסדות הציבור, המבנים, הסביבה והתשתיות הציבוריות.

כל משרדי המועצה נגישים ניתן להיכנס ללשכת ראש המועצה, מנכ”ל, דוברות, פארק התעשייה, גביה, חינוך וגזברות בעזרת מעלית הנמצאת בכניסה לבניין המועצה. מחלקת הנדסה מקבלת בעלי מוגבלויות בחדר ישיבות במועצה המקומית עומר. בבניין המועצה קיימים שרותי נכים.

בלשכת ראש המועצה ערכת עזר לכבדי שמיעה הכוללת מגבר, מיקרופון ואוזניות. הערכה מאפשרת לפונה חיבור לאוזניה האישית שלו/ה או לקבל כזו בעת קבלת השירות.

בית גיל הזהב, הבית בדפנה, בית המוזיקה, ומועדון החיילים – נגישים.

אולם בית הפיס – נגיש ניתן להיכנס מהכניסה האחורית ברח” הדר.

מגרשי המשחקים ביישוב נגישים.

. פארק חצב:

 • חניית נכים ומדרכה מונמכת.
 • מעבר רחב להולכי רגל.
 • משענות יד בספסלי הישיבה.
 • שילוט הכוונה לכניסה נגישה.

. פארק אלון:

 • חניית נכים ומדרכה מונמכת.
 • מעבר רחב להולכי רגל.
 • משענות יד בספסלי הישיבה.
 • שילוט הכוונה לכניסה נגישה.

. פארק תפוז:

 • חניות נכים ומדרכה מונמכת.
 • מעברים רחבים להולכי רגל.
 • משענות יד בספסלי הישיבה.
 • שילוט הכוונה לכניסה נגישה.

בלב פארק חצב מוקם גן משחקים ייחודי לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

כל גני הילדים ביישוב נגישים.

בית הספר היסודי עומרים – נגיש

בית הספר המקיף עומר – נגיש קיימת מעלית בבניין המרכזי.

כל מגרשי הספורט בספורטק (כדורגל, טניס, אתלטיקה קלה, כדורסל וקטרגל) -נגישים.

לקראת מכרז פארק משחקים לילדים עם צרכים מיוחדים (תוכנן בשיתוף הורי הילדים)

נגישות הספרייה הציבורית

 1. דלת הכניסה לספרייה- נגישה.
 2. קיימים בספרייה שירותי נכים תקינים.
 3. מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה מותקנת בספריה.
 4. עמדת השירות נגישה לתושבים המתניידים בכיסא גלגלים.
 5. קיימת חניית נכים בחניה הסמוכה לספרייה.
 6. קיימים ספרים להאזנה עבור מוגבלי ראייה.
 7. יש בספרייה מחשב אחד ייעודי שמוגדר מחשב לשימוש נכים. התוכנה במחשב זה נגישה ברמה שניתן לשנות גודל פונטים וכו…
 8. קיים קוד קופון שניתן לקבלו ודרכו להאזין לספרים דרך מחשב/טלפון אישי למוגבלי ראיה.
 9. צוות הספרייה נמצא במהלכו של תהליך שינוי תוכנת ניהול בספרייה (תוכנת אגרון), ברשת מחשבי הספרייה. תוכנה זו תאפשר למוגבלים שאינם יכולים להגיע לספרייה לראות את קטלוג הספרים דרך מחשב בבית ו/או להיכנס דרך האתר של המועצה לאיזור האישי (בתפריט הספרייה) ולהזמין ספרים ו/או להאריך מועד שימוש.
 10. אנשים עם מוגבלות המציגים תעודה מתאימה יקבלו שירות ללא המתנה בתור.
 11. מותרת הכניסה עם חיית שירות.
 12. במקרה הצורך בכניסה למשרדים נוספים – מלווה מטעם המועצה יסייע בהתמצאות והכוונה.

 

דיפיבלטורים (עמדות החייאה) ביישוב.

עמדת ההחייאה החכמה היא חלק ממיזם לאומי מציל חיים שמקדם מגן דוד אדום.
העמדות החכמות כוללות מכשירי החייאה- דפיברילטור (מפעם) מתקדם המחוברות לרשת מד”א ונשלטות מרחוק, כך במקרה של דום לב והתמוטטות פתאומית של אדם במרחב הציבורי, יוכלו תושבי עומר להעניק עזרה רפואית מצילת חיים, בעזרת חיוג למוקד 101 של מד”א, אשר יפנו את המתקשר לשלוח עובר אורח, למיקום העמדה הקרובה, יפתחו אותה מרחוק וינחו בביצוע פעולות החייאה ושימוש במכשיר, עד להגעת אמבולנס למקום.חשוב לדעת, שמתן מענה רפואי ראשוני בשניות הראשונות הוא קריטי להצלת חיים, במקרה של דום לב. בכל 60 שניות שחולפות ללא טיפול פוחתים סיכוי ההישרדות של החולה בכ-10%. מתן שוק חשמלי מעלה באופן משמעותי את סיכוי ההשרדות ללא נזק מוחי.חיים של רבים ניצלו באמצעות מכשיר הדפיברילטור. המכשיר קל לשימוש, מספק הוראות הפעלה קוליות וחזותיות ברורות וכל אחד יכול להפעילו, ללא ידע רפואי מוקדם.בעומר נמצאים מכשירי דיפיבלטור (מפעמים) בכניסה למתחם גני הילדים ברחוב אקליפטוס, במוקד המועצה, בקופת חולים הכללית, בקופת חולים מכבי, במשרדי גני עומר, ב”בית בלב” בגני עומר, במועדון הכפרי, בבית הספר “עומרים”, בביה”ס המקיף עומר, בבית המוזיקה, בכניסה לגן התעשייה, בכניסה לבית הכנסת “נתיב השלום”, בבית הכנסת שבטי ישראל, בפארק התעשייה, במרכז המסחרי תרומת הפרופ’ שאול לדני, שלושה עמדות נוספות נתרמו ע” משפחת לרמן לזכר ביתם תמר ז”ל אשר שימשה בזמנה הפנוי כמתנדבת במד”א, בכניסה לבית הפיס (במעלה המדרגות), בכניסה לאולם הכדורסל החדש בספורטק ובכניסה ל”מגן אברהם” ברחוב מרגנית, בנוסף בעומר מתגוררים שלושה מתנדבים מאיחוד הצלה (טלפון 1221) עם דיפיבלטור וציוד החייאה מלא.

מצילים חיים – בשלושה צעדים,

סרטון הדרכה המסביר את הפעולות הקריטיות להצלת חיים במקרה של דום לב-

https://youtu.be/U_lC52BBg0w

לומדה מצוינת לבחון את עצמכם האם תדעו כיצד לפעול במידה ונתקלתם באדם שהתמוטט עקב דום לב –

https://www.mdais.org/…/Book/MADA_Defibrillator/story.html