מכרז 17.2019 למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד-פגישת מציעים נוספת ביום חמישי 15.8 בשעה 12:00

מכרז 17.2019 למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד-פגישת מציעים נוספת ביום חמישי 15.8 בשעה 12:0, בחדר הישיבות במועצה.

פרטים נוספים

https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-17.2019-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA.pdf