מכרזים

טופס שאלון אישי

 מכרזים 2023

 

 

התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ

מכרזים ישנים יותר

מכרזים 2022

התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ

מכרזים 2021


מכרזים 2020

מכרזים 2019

שנים קודמות