מחר יום שני 4.5.2020 מתחילים לחזור ללימודים

מחר יום שני 4.5.2020 מתחילים לחזור ללימודים.
תלמידי כיתות א’-ג’ בעומרים ילמדו בהתאם להנחיות משרד החינוך והבריאות, כיתות ד’-ו’ ימשיכו ללמוד בלמידה מקוונת.
תלמידי כיתות י”א י”ב במקיף עומר, חלקם יחזרו לכיתות וילמדו בהתאם לתוכנית שנשלחה לתלמידים ולהורים ע”י מנהלת ביה”ס, שאר תלמידי י”א-י”ב ימשיכו ללמוד בלמידה מקוונת.
תלמידי כיתות ז’-י’ ימשיכו ללמוד בלמידה מקוונת.
כל התלמידים יפעלו עפ”י ההנחיות שיקבלו ממחנכות הכיתות.
ההגעה לביה”ס תתאפשר רק לאחר שליחת הצהרת בריאות מצולמת למחנך/כת הכיתה בווטסאפ או במסירה ידנית, בבוקרו של כל יום למידה.
כמו כן על התלמידים המגיעים ללמידה לעטות מסיכה למעט שעות הלמידה בתוך הכיתה.
תלמיד שיגיע ללא הצהרת בריאות או ללא מסיכה, לא יורשה להיכנס לתחומי ביה”ס.
הורי התלמידים אינם רשאים להיכנס לביה”ס.