שעות קבלת קהל במועצה

לשכת ראש המועצה
מזכירות ומנגנון
גזברות
גביה
חינוך ותרבות

 

קבלת קהל במועצה

יום א’-ה’ 08:30-12:00
יום ג’ גם אחה”צ 16:00-18:00
קבלת קהל אצל ראש המועצה בתאום מראש עם מנהלת הלשכה.

מחלקת הנדסה
(נמצאת מול סניף הדואר במרכז המסחרי)
יום א’ 08:30-13:00
יום ג’ 16:00-18:00
יום  ה’ 08:30-13:00