שעות קבלת קהל במועצה

לשכת ראש המועצה
מזכירות ומנגנון
גזברות
גביה
חינוך ותרבות

 

הקפאת קבלת קהל במועצה עקב נגיף הקורונה.
לאור העלייה בתחלואה וכצעד למניעת התפשטות נגיף הקורונה, אין קבלת קהל במשרדי המועצה עד להודעה חדשה.
 ניתן יהיה לקבל שרות טלפוני

יום א’-ה’ 08:30-12:00
יום ג’ גם אחה”צ 16:00-18:00
קבלת קהל אצל ראש המועצה בתאום מראש עם מנהלת הלשכה.

מחלקת הנדסה
(נמצאת מול סניף הדואר במרכז המסחרי)
יום א’ 08:30-13:00
יום ג’ 16:00-18:00
יום  ה’ 08:30-13:00