טלפונים חיוניים ודוא”ל

מספרי חירום

חיוג מקוצר מספר טלפון דואל
נתב שיחות 6291130  
מוקד עומר 106
משטרת העיירות 100 08-6292444
מד”א 101
כיבוי -אש 102
בי”ח סורוקה 08-6400111
קופ”ח כללית 08-6469679
0-86469480
קופ”ח מכבי 08-6295106
08-6295200

גני ילדים

טלפון דואל
רימון 6900260
סיגלון 6291189
תפוז 6466621
דבורנית 6909795
תפוח 9100468
אילנות 6216778
שקמה 6216779
אטד 6900575
הדס 6909423
יערה 6900749
לבנה 6467472
פעוטון דקל 6466337
פעוטון אלון 6909347
תינוקייה דובדבן 6291170
תינוקיית תות 9108670
פעוטון כליל החורש 9108518
צפצפה 6216777
זית 9108668

מועצת עומר

טלפון דואל
ראש המועצה – מר פיני בדש 08-6291130 badash@ladpc.gov.il
מנהל המדיה/מנהל פארק התעשיה-מר ניסים ניר 08-6291131 nissimn@omer.muni.il
מנהלת לשכת ראש המועצה והממונה על חוק חופש המידע- גב’ רחל פלג 08-6291133 rahel@omer.muni.il
פקס – מועצת עומר 08-6291110
מנכ”ל המועצה – מר אהרוני שבתאי 08-6291120 aharony@omer.muni.il
עוזרת מנכ”ל – גב’ הדר קקון 08-6291122 hadark@omer.muni.il
גזבר המועצה – מר גל סספורטס 08-6291150 gals@omer.muni.il
עוזרת הגזבר – גב’ מזל הלוי 08-6291153 mazal@omer.muni.il
אחראית מחלקת גבייה – גב’ ויוי בן דיין 08-6291155 vivi@omer.muni.il
מנהלת ארנונת עסקים, שומה ומים-גב’ מורן רייז 08-6291151 gvia@omer.muni.il
מנהלת חשבונות – גב’ גיזל שטרית 08-6291152 gigi@omer.muni.il
מהנדס המועצה – מר אריאל דמרי 08-6291140  arield@omer.muni.il
סגן מהנדס המועצה – מר ישראל דניאל 08-6291143 israeld@omer.muni.il
מזכירת הנדסה – גב’ רוית כהן 08-6291144 ravitc@omer.muni.il
מזכיר ועדת בנין עיר -מר יוסי ברגל 08-6291141 yossib@omer.muni.il
רכז נגישות – מר ליאון זוארי 08-6291149
054-4225129
 lion@omer.muni.il
מנהלת מחלקת הרווחה- 08-6291125
פסיכולוגית – ד”ר סבטלנה פרוקשב 08-6291162
מנהלת אגף החינוך – ד”ר סמדר כהן 08-6291166 smadarc@omer.muni.il
 מזכירת אגף החינוך גב’ אורנה אמסלם  08-6291166  hinuh@omer.muni.il
מנהלת מחלקת גני ילדים-גב’ לבנת בן דיין 08-6291184 livnab@omer.muni.il
מנהלת מחלקת תרבות – גב’ הודיה גבאי שמלה 08-8569623 events.omer@gmail.com
ספורט בית הפיס – מר עמי זפרני 08-6291177
רישוי עסקים – מר אדי בלאו  08-6291188 edyb@omer.muni.il
 קונסרבטוריון 08-6467617
ספריה – גב’ ליאה טטיאנה  08-6291161 omerlibrary@gmail.com
מנהל מחלקת התברואה -מר אריק קרמני 050-8579209 pik@omer.muni.il
וטרינרית המועצה – ד”ר מאיה מלצקי 053-6484172 mayomeromer@gmail.com
מנהל מח’ אחזקה – מר איציק בן משה 08-6291126 itsik.bm@omer.muni.il
מנהל אגף שפ”ע – מר עמית ארצי 08-6291128  amita@omer.muni.il
קב”ט עומר – מר אלעד אמויאל  08-6291111 elada@omer.muni.il
מזכירת המוקד 08-6291100
הרב המקומי – הרב יוסף גינזבורג 08-6460903
שרותי קבורה – מר שמעון ביטון 053-6484185 sbitton100@walla.com
בי”ס מקיף עומר 08-6900179
בי”ס עומרים 08-6291164
מנהלת מחלקת נוער – גב’ אראל חורי 052-6699448
גני עומר 08-6460988
הצופים 08-6460991
בית הדואר 08-6469622
מועדון כפרי 08-6469106

הממונה על תלונות הציבור (מבקר המועצה) שמואל לביא shmuel513@gmail.com

קבלת קהל נגישה מתקיימת במשרדי המועצה, באמצעות מעלית.
משרדי המועצה כוללים שרותים נגישים וכל העזרים הנדרשים.

כתובת למשלוח דואר
המועצה המקומית עומר
ת.ד 1 עומר
מיקוד 8496500