חברי המועצה


פיני בדש
badash@ladpc.gov.il

ראש המועצה
עידו ליליאן
סגן ומ”מ ראש המועצה
Ido.Lilian@Icl-Group.com
 
פרופ’ אמיר אליעזר
סגן ראש המועצה
amir@sce.ac.i
ד”ר אתי לוצאטו
estherl@luzzatto.co.il
טל שדה
Tal.sadeh@icl-group.com
סימה כחלון
Kahlonsima@gmail.com
עו”ד ניב כהן
Niv@nc-law.co.il
עלי פורטי
40forti@gmail.com
  שי חמו
Shaytal1@zahav.net.il