ועדות המועצה

בחירת ועדות למועצה הנבחרת מיום 27/03/24

1. ועדת הנהלה
1.ארז בדש- יו”ר
2.טל שדה-חבר
3.אמירה דגן חכמון-חברה
4.ניב כהן-חבר
5.יוסי עטון – יועמ”ש
6.אהרוני שבתאי – מנכ”ל
7.גל סספורטס – גזבר
8.ניסים ניר – דובר
9.שמואל לביא – מבקר המועצה

2. ועדת הנחות
1. ניב כהן – יו”ר
2. מירב סוברנו – חברה
3.רויטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
4.יוסי עטון- יועץ משפטי
5.גל סספורטס – גזבר

 

3. ועדת ביקורת
1. יוסי כהן – יו”ר
2. שרון בניאן – חברה
3. דורית לופו שמול – חברה
4. יוסי עטון- יועץ משפטי
5. אהרוני שבתאי – מנכ”ל
6.גל סספורטס – גזבר
7.שמואל לביא – מבקר המועצה

4. ועדת מכרזים
1. דורית לופו שמול – יו”ר
2. טל שדה-חבר
3. ניב כהן – חבר
4. אמירה דגן חכמון-חברה
5. יוסי כהן– חבר
6.אהרוני שבתאי – מנכ”ל
7.ליאור פיטוסי-מהנדס המועצה
8.יוסי עטון- יועץ משפטי

5. ועדה לשימור אתרים
1. ארז בדש– יו”ר
2. שרון בניאן – חברה
3. אריק סגל- חבר
4. יוסי כהן– חבר
5.ליאור פיטוסי-מהנדס המועצה
6.אוהד אלחנני-מומחה בענייני שימור מבנים

6.ועדת חינוך
1. דורית לופו שמול – יו”ר
2.טל שדה – חבר
3.בר ריבק -חברה
4.מירב שטרית מסיקה -חברה
5.אמירה דגן חכמון-חברה
6. תרצה לוין-חברה
7.שרון בניאן -חברה
8.נטע דבש-חברה
9. יוסי כהן-חבר.
10. מירב סוברנו-חברה
11. סמדר כהן- (ראש אגף החינוך) מקצועי
12.  סיגל ישי – (מנהלת ביה”ס עומרים) מקצועי
13. דקלה סברו – מנהלת הגיל הרך מקצועי
14. עידו נבטי-מנהל גנים מקצועי
15. שוש קיפר – (מנהלת ביה”ס המקיף עומר) מקצועי
16. טליה כץ טל מנהלת תרבות מקצועי.
17. אראל קאקון מנהלת מחלקת הנוער מקצועי
18.זפרני עמי- מנהל מחלקת הספורט מקצועי
19.סבטלנה פרוקשב פסיכולוגית מקצועי
20.מיכל פיקובסקי – נציגת מועצת הנוער
21.רביטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 

7. ועדת ביטחון
1. ארז בדש- יו”ר
2 טל שדה -חבר
3. ניב כהן- חבר
4. אמירה דגן חכמון-חברה
5. יוסי כהן- חבר
6.אלעד אמויאל – קב”ט-מקצועי
7.אדי יוסף- שוטר הישוב-מקצועי
8.רן זמיר- רמ”ט מל”ח-מקצועי
9. קסם פניגל נציגת שר הביטחון (פקע”ר)-מקצועי

 

8. וועדה לקידום מעמד הילד
1. שרון בניאן – יו”ר
2.שרון גל – חבר
3.דורית לופו שמול- חברה
4.רות קמחי-חברה
5. עודא אבו פריחה -חבר
6. יוסי כהן-חבר
7. מירב סוברנו-חברה
8. סמדר כהן מנהל אגף החינוך- מקצועי
9.רביטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

9. ועדה לאיכות הסביבה.
1.אמירה דגן חכמון – יו”ר
2.טל שדה – חבר
3.שרון בניאן – חברה
4.יוסי כהן- חבר
5. תומר גוטהולף -חבר (מקצועי)
6.שרון חייקין – חבר (מקצועי)
7. דן מירון נציג השר להגנת הסביבה (מקצועי)
8. רננה אילן נציגת השר להגנת הסביבה (מקצועי)
9. בלהה גבעון- נציג ארגון ציבורי-(מקצועי)
10.אריק קרמני מנהל אגף שפ”ה -חבר (מקצועי)

10. ועדה למיגור האלימות.
1. טל שדה – יו”ר
2. אריק סגל – חבר
3. מירב סוברנו-חברה
4. אהרוני שבתאי -חבר מנכ”ל – (מקצועי)
5. סמדר כהן מנהל אגף החינוך-חברה (מקצועי)
6. אריק קרמני- מנהל אגף שפ”ה – חבר (מקצועי)
7. אלעד אמויאל קב”ט- חבר (מקצועי)
8.רביטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים-חברה (מקצועי)
9. אדי יוסף-שוטר הישוב-חבר (מקצועי)
10. מור ביטון מנהלת ביטחון קהילתי – חברה (מקצועי)

11. וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

1.טל שדה- יו”ר
2.אריק סגל-חבר
3.שרון בניאן -חברה
4.יוסי כהן -חבר
5. נציג ציבור-חבר
6. נציג ציבור-חבר
7. רביטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים-חברה (מקצועי)
8. סמדר כהן מנהל אגף החינוך-חברה (מקצועי)
9. שוש קיפר – (מנהלת ביה”ס המקיף עומר) מקצועי
10.מור ביטון מנהלת ביטחון קהילתי – חברה (מקצועי)

12. ועדת רכש ובלאי .(מקצועית – עפ”י חוק)

1.גל סספורטס – גזבר
2.אהרוני שבתאי -מנכ”ל
3.יוסי עטון- יועץ משפטי

13. וועדת מל”ח
1. ארז בדש -יו”ר
2. אהרוני שבתאי -מנכ”ל
3. רן זמיר- רמ”ט
4. אלעד אמויאל-קב”ט
5. חופית חדר-מנהלת אגף הון אנושי
6. עזרא כהן-חשמלאי
7. השה דיאס מנהל מחלקת אחזקה
8. רועי קמחי – מנהל הרכב
9. טל וינטרוב-קניין
10. אריק קרמני מנהל אגף שפ”ה
11. ניסים ניר -מנהל מחלקת מידע לציבור
12. סמדר כהן- מנהלת אגף החינוך
13. רביטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
14. ליאור פיטוסי-מהנדס
15. סבטלה פרוקשב מנהלת שפ”ח
16. יוסי מלול- אחראי מיחשוב
17. הרב יוסף גינזבורג -דת
18. אדי יוסף-שוטר קהילתי
19. מפקד יקל”ר

 

13. ועדת תמיכות – (עפ”י חוק)
(מקצועית )
גל סספורטס- גזבר
אהרוני שבתאי – מנכ”ל
עו”ד יוסי עטון- יועץ משפטי

14. וועדה לבחירת עובדים בכירים
1. ארז בדש-יו”ר
2. טל שדה- חבר
3. מירב סוברנו-חברה
4.אהרוני שבתאי -מנכ”ל
5.נציג שר
6.חופית חדר-מנהלת אגף הון אנושי

15. ועדה להקצאת מקרקעין
1. אהרוני שבתאי מנכ”ל -יו”ר
2. גל סספורטס – גזבר
3. יוסי עטון – יועמ”ש
4. ליאור פיטוסי -מהנדס המועצה
5. אחראי נכסים

16. הנצחת זכרם של נפגעי הטרור
1. ניב כהן-יו”ר
2.אמירה דגן חכמון-חברה
3.יוסי כהן-חבר
4.אלעד צ’קוטאי-חבר
5.גיל בליסטרא-חבר
6.אחלב לוטן-חבר
7.עלי פורטי-חבר
8.רוזליה וסילקובסקי-חברה
9.אילן טרואן-חבר
10.רביטל לירז מלמוד – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים (מקצועית)

17 וועדת משנה לתכנון ובנייה

1.ארז בדש- יו”ר
2.טל שדה-חבר
3.ניב כהן-חבר
4. שרון בניאן-חברה
5.אמירה דגן חכמון-חברה
6.אריק סגל – חבר
7.יוסי כהן-חבר
8.נציג הרשות הארצית לכבאות (מקצועי)
9.ליאור פיטוסי – מהנדס המועצה (מקצועי)
10.אלונה סולודוחין-מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה (מקצועית)
11.יוסי עטון-יועץ משפטי (מקצועי)