ועדות המועצה

בחירת ועדות למועצה הנבחרת מיום 6.1.2019. ועדכון מישיבת מועצה 9/2019 מיום 5.5.2019

1. ועדת הנהלה
פיני בדש- יו”ר
עידו ליליאן-חבר
אמיר אליעזר-חבר

2. ועדת הנחות
1. אתי לוצאטו- יו”ר
2. סימה כחלון – חברה
3.גזבר
4.יועץ משפטי
5.רווחה

 

3. ועדת ביקורת
1. סימה כחלון – יו”ר
2. ניב כהן – חבר
3. לוצאטו אתי – חברה
4. טל שדה-חבר

4. ועדת מכרזים
1. אתי לוצאטו – יו”ר
2. ליליאן עידו-חבר
3. ניב כהן – חבר
4. סימה כחלון – חברה
5 אמיר אליעזר – חבר

5. ועדה לשימור אתרים
1. פיני בדש – יו”ר
2. חבר מועצה מסיעת כ – ניב כהן
3. חבר מועצה  מסיעת כ- שי חמו
4. חבר מועצה מסיעת כ – עלי פורטי

6.ועדת חינוך
1. אמיר אליעזר – יו”ר
2.טל שדה – חבר
3.לירון מזור -חברה
4.צילי עמיר-חברה
5.בקשי מאיה-חברה
6. ניסים כהן-חבר
7.אסתר פטל-חברה
8.רודריגז ברנע עדי-חבר
9. סימה כחלון-חברה
1. ניב כהן-חבר
11. גלסנר אמנון-חבר
12.נועה ליבוביץ-חברה
13. סמדר כהן- (ראש אגף החינוך) מקצועי
14.  סיגל ישי (מנהלת ביה”ס עומרים) מקצועי
15. שוש קיפר – (מנהלת ביה”ס המקיף עומר) מקצועי
16. – (תרבות) מקצועי.
17.זפרני עמי- (ספורט)  מקצועי
18.- (פסיכולוגית) מקצועי
19.אראל קקון- (נוער) מקצועי
20.י (יו”ר עומרים) – משקיף
21. (יו”ר עומרים)-משקיפה

 

7. ועדת ביטחון
1. טל שדה – יו”ר
2 עידו ליליאן-חבר
3. אמיר אליעזר- חבר
4. חבר מועצה מסיעת כ – שי חמו
5. חבר מסיעת לב- חבר
6. ממן אודי – חבר
7. תומר בדש – חבר
8.פרץ חיליק – חבר
9.מור סיוון- חברה
10.אלעד אמויאל – קב”ט-מקצועי
11.אדי יוסף- שוטר הישוב-מקצועי
12.רן זמיר- רמ”ט מל”ח-מקצועי
13. נציג שר הביטחון-מקצועי
14. נציג משרד החינוך-מקצועי

 

8. וועדה לקידום מעמד הילד
1. אמיר אליעזר – יו”ר
2.טל שדה – חבר
3.חברת מועצה מסיעת כ- סימה כחלון
4.חבר מועצה מסיעת כ- ניב כהן
5. חברת סיעת כ- נעמה פוריה
6. חבר סיעת כ- רמון בירנבאום
7. חברת סיעת כ- הילה טפר
8. חבר סיעת כ- יצחק לצר
9. חברת סיעת כ – ענת לצר
10. סמדר כהן מנהל אגף החינוך- מקצועי

9. ועדה לאיכות הסביבה.
1.טל שדה – יו”ר
2.כחלון סימה – חברה
3.פורטי עלי – חבר
4.אמיר אליעזר- חבר
5.אריק קרמני שפ”ה – מקצועי
6.נציג השר להגנת הסביבה- מקצועי
7. שמגר גיל- נציג ציבור -מקצועי
8. צ’רלס הוארד- נציג ציבור-מקצועי
9. בלהה גבעון- נציג ארגון ציבורי-מקצועי

 

10. ועדה למיגור האלימות.
1. אמיר אליעזר – יו”ר
2. טל שדה – חבר
3. אדי יוסף-שוטר הישוב-מקצועי
4. אהרוני שבתאי מנכ”ל – מקצועי
5.סמדר כהן מנהל אגף החינוך- מקצועי
6.    מנהלת הרווחה – מקצועי
7.אלעד אמויאל קב”ט- מקצועי
8.היועץ לעינייני אזרחים ותיקים- מקצועי
9.אריק קרמני- מקצועי

11. וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

טל שדה- יו”ר
אמיר אליעזר-חבר
שי חמו-חבר
מנהלת הרווחה – מקצועי
סמדר כהן מנהל אגף החינוך- מקצועי
מנהלת מקיף עומר -מקצועי
נציג הרשות למלחמה בסמים-מקצועי
נציג ציבור-מקצועי
נציג ציבור-מקצועי

 

12. ועדת רכש ובלאי .(מקצועית – עפ”י חוק)
גזבר – יו”ר ומרכז
מנכ”ל – מר אהרוני שבתאי
קנין המועצה – טל וינדרוב
מנהל היחידה הנוגעת לקניה בלאי.

 

13. וועדת מל”ח
יו”ר מל”ח -פיני בדש
רמ”ט – רן זמיר
קב”ט/מרכז-אלעד אמויאל
כ”א -מנכ”ל אהרוני שבתאי
חשמל-עזרא כהן
מים/תחזוקה – ציון אלבז
תחבורה /דלק -רועי קמחי
מזון/משכ”ל- טל וינטרוב
תברואה/בריאות- אריק
מידע לציבור- ניסים ניר
חינוך- סמדר כהן
יו”ר פס”ח ורווחה
מהנדס-
פסיכולוגית-
מחשבים- יוסי מלול
נציג דת- הרב גינזבורג
משטרה- אדי יוסף השוטר הישובי
מפקד יקל”ר- רס”ן (מיל) ויקטור אלקיים

 

13. ועדת תמיכות – (עפ”י חוק)
(מקצועית )
גל סספורטס- גזבר
אהרוני שבתאי – מנכ”ל
עו”ד יוסי עטון- יועץ משפטי

14. נציגי ציבור לועדת קבלת עובדים
1.
2.
3.

15. ועדה להקצאת קרקעות- מתאם ראש המועצה .
(מקצועית לפי נוהל משרד הפנים )
פיני בדש – יו”ר
גזבר המועצה – מר גל סספורטס
מהנדס המועצה –
מנהל נכסים – מר ישראל דניאלי
מנכ”ל – מר אהרוני שבתאי
יועץ משפטי –עו”ד יוסי עטון

16. ועדה חקלאית

גזית אליהו-יו”ר
עדה פלג-חברה נציגת החקלאים
פיני בדש-חבר נציג המועצה

 

2. הועדה לתכנון ובניה – כל חברי המועצה. (ועדה סטטטורית נפרדת)

 

3. ועדת משנה לתכנון ובניה . מתאם המהנדס.(ועדה סטטטורית נפרדת)
פיני בדש – יו”ר
עידו ליליאן – חבר
אתי לוצאטו – חברה
אמיר אליעזר – חבר
ניב כהן – חבר
פורטי עלי – חבר
שי חמו – חבר