מדיניות בכל הקשור לגרוטאות ולרכבים נטושים ברחבי עומר

מדיניות בכל הקשור לגרוטאות ולרכבים נטושים ברחבי עומר
המטרה: סילוק מפגעים מהשטחים הציבוריים בעומר
1. רכבים/נגררים/ אשר ננטשו בשטחים הציבוריים ברחבי עומר למשך זמן ממושך, העולה על 21 ימים, ללא תנועה וללא טיפול והשגחה, מהווים מפגע סביבתי ובטיחותי ומטרד לסביבה ולתושבי עומר.
2. בהתאם לחוקי עזר של עומר, תפעל המועצה לסילוק מפגעים אלו.
3. פעילות האכיפה תכלול דרישה לפינוי קצובה בזמן ובמידה והיא לא תענה יוטלו קנסות כספיים ואף סילוק הגרוטאה/החפץ המיושן/הנטוש על ידי המועצה, תוך השתת הוצאות הפינוי והאפסון, במידת הצורך, על הבעלים הרשום.
4. המועצה אינה אחראית לכל נזק שעלול להגרם לגרוטאה/ חפץ מיושן במהלך הפינוי ולאחריו.