לרווחת תושבי עומר, חלוקת שקיות האשפה הבייתית תתבצע לכל בתי האב בעומר, ביום רביעי 29.6.2016.

לרווחת תושבי עומר, חלוקת שקיות האשפה הבייתית תתבצע לכל בתי האב בעומר, ביום רביעי 29.6.2016.
השקיות מיועדות לשימוש בפחי הזבל הביתיים בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר.
תושב אשר לא יקבל את שקיות האשפה, מתבקש לפנות למוקד 106 עד תאריך 6.7.16.
בעומר פינוי הפסולת הבייתית מתבצע ארבע פעמים בשבוע, פינוי הגזם שלוש פעמים בשבוע ואחת לרבעון מחולקים לכל בתי האב שקיות לפינוי פסולת בייתית. לפרטים נוספים ניסים ניר – דובר המועצה