למועצה המקומית עומר דרושים מתנדבות ומתנדבים, להתנדבות משמעותית בשעת חירום.

למועצה המקומית עומר דרושים מתנדבים ומתנדבות , תושבי עומר, בגילאי 22-45, בעלי יכולת פיזית, להתנדבות משמעותית בשעת חירום.
יחידת סע”ר הינה יחידת חילוץ, אשר מתפקידה בעיתות חירום יהיה לתת סיוע ראשוני ללכודים, עד בו כוחות הצלה צבאיים/אזרחיים.
עם גיבושה של הקבוצה, יעברו המתנדבים קורס הכשרה, בין שלושה ימים, מטעם פיקוד העורף.
לפרטים והרשמה : מוקד עומר  106.