כמות המשקעים המצטברת, של גשמים אשר ירדו בעומר עד תאריך 24.5.2016 בשעה 08:00, היא 292.5 מ”מ.

כמות המשקעים המצטברת, של גשמים אשר ירדו בעומר עד תאריך 24.5.2016 בשעה 08:00, היא 292.5 מ”מ.
8.10.15 ………. 8.5 מ”מ
26.10.15 …….. 11.5 מ”מ
4.11.15 ………. 6.5 מ”מ
10.11.15 ……… 5 מ”מ
11.11.15 ……… 12 מ”מ
17.11.15 ……….8 מ”מ
18.11.15……..2.5 מ”מ
1.12.15 ………1.5מ”מ
2.12.15………….1 מ”מ
3.12.15………….2 מ”מ
6.12.15 …………3 מ”מ
13.12.15………..4 מ”מ
14.12.15……..1.5 מ”מ
20.12.15 ……….1 מ”מ
30.12.15………..1 מ”מ
31.12.15…………3 מ”מ
1.1.16…………….17 מ”מ.
3.1.16………….22.5 מ”מ
10.1.16………..6.5 מ”מ
15.1.16…………..1 מ”מ
20.1.16………..1.5 מ”מ
24.1.16………..10.5 מ”מ
25.1.16………..16.5 מ”מ
26.1.16… …….34.5 מ”מ
27.1.16…………..13 מ”מ
7.2.16………….2.5 מ”מ
8.2.16……………11 מ”מ
9.2.16……………1 מ”מ
11.2.16………….1 מ”מ
22.2.16………….22 מ”מ.
23.2.16……….10.5 מ”מ
24.2.16…………3 מ”מ
16.3.16………2.5 מ”מ
17.3.16…………5 מ”מ
27.3.16…………4 מ”מ
29.3.16…………4 מ”מ
10.4.16…………1 מ”מ
11.4.16………4.5 מ”מ
13.4.16…………22 מ”מ
14.4.16………2.5 מ”מ
24.5.16…………1 מ”מ
ניסים ניר דובר המועצה