יתוש הנמר האסייתי בוחר להטיל ביצים במקווה מים קטנים בחצרות הבתים.

לאחרונה הטמפרטורה עולה וזה הזמן למנוע מיתוש הנמר האסייתי להטיל ביצים אצלנו בחצר, אחד מסוגי היתושים אשר ביקר אותנו בקיץ האחרון, הוא יתוש הנמר האסיאתי. לפני מספר שנים התגלו מוקדי דגירה של היתוש הנמר האסייתי בישראל, ובשנים האחרונות התפשט יתוש זה והגיע גם אלינו. מאפיינים יתוש זה פסים לבנים על גופו.
יתוש נמר אסייתי גורם למטרדי עקיצות קשים לבני האדם בעיקר בשעות היום. מקורות הדגירה של יתוש זה ייחודית, הוא מעדיף לדגור במקורות מים קטנים ולהבדיל מיתוש הקולקס אשר מטיל את הביצים במקווה מים גדולים היתוש האסייתי אוהב מים נקיים ובוחר מקווה מים קטנטנים כגון: צמיגים משומשים, תחתיות של עציצים, באגרטלים, גיגיות וכדומה. מקווי מים קטנים ואפילו דלי מי השתייה של הכלב, כל אלה נמצאים בחצר הבית הפרטי. כדי למנוע מהיתוש מקורות דגירה יש להימנע מהשקיית יתר בגינות, ריקון מים הקיימים בתחתיות עציצים, דליים, חביות, אגרטלים, ניקוז מים עומדים ממרזבים סתומים בגגות הבתים וכו’,
יתוש זה הוא בעל כושר תעופה מוגבל של עשרות מטרים בלבד ממקום הדגירה, מכאן, שמקור הדגירה של היתוש הוא באזור בו מצויים היתושים הבוגרים ולא במרחק גדול כמו אצל יתוש הקולקס המצוי.
יש חשיבות רבה להדברה ולפעולות מניעה במקרה זה, כי יתוש הנמר האסייתי עלול להעביר את מחלת קדחת הנילוס המערבי ומחלות קדחת אחרות.
המועצה המקומית עומר מטפלת ותטפל בכל השטחים הציבוריים, אך על כל תושב חלה האחריות לשמור על חצר נטולת מקווה מים עומדים.
ניסים ניר – דובר המועצה