גני ילדים

 

 

גני הילדים והגיל הרך בתנופת צמיחה
בעומר 11 כיתות גן במנעד החל מטרום-טרום חובה ועד לחובה. בנוסף המועצה מפעילה חמש כיתות לגיל הרך,(שתי תינוקיות ושלושה פעוטונים).
הגנים מרוכזים במתחמים ברחבי היישוב:
מתחם ברחוב אטד: תינוקיית דובדבן, פעוטון אלון, גן אטד.
ברחוב אלון הסמוך נמצא את: גן ליבנה וגן יערה.
ברחוב סיגלון נמצא את גן רימון.
ברחוב הדס תינוקיית תות  וגן הזית.
ברחוב אקליפטוס, את גן שיקמה את גן אילנות ואת גן צפצפה ותנוקיית אקליפטוס.
וברחוב דקל את פעוטון דקל, גן תפוח, גן דבורנית וגן תפוז.

בגני הילדים של עומר הילדים נחשפים להוראה חדשנית, ליצירה ומשחק ולסביבת לימודים מתוקשבת. תכניות לימודים הן חוויתיות ומגוונות.

נושאי הלימוד כוללים:
חגי ישראל
זהירות בדרכים
סופרים ומשוררים
משפחה
הילד הזה הוא אני
עונות השנה
מושגים מתמטיים
מושגי מרחב
מושגי לשון ושפה
מדע וטבע
חברות

הלמידה בגן נעשית בקבוצות קטנות ובאמצעים המחשה. הילדים מתנסים במרכזי למידה:
מרכז חשבון
מרכז הלשון והספר
מרכז המחשב
מרכז  מדעים
מרכז הקוביות
מרכז מרכול
מרכז הרופא
ומרכז הבית

חוגי העשרה בגני הילדים:
ריתמיקה: בנוסף להתעמלות בחצר ובגן מטרתה פיתוח המוטוריקה הגסה והתמצאות במרחב, מתקיימת פעילות ריתמיקה בתנועה ובצליל.
מוסיקה: העשרה קבועה במוסיקה בסביבת הגן, דרך בניית כלים, פיתוח יכולות הקשבה למגוון סגנונות והתנסויות.