צופי עומר “שבט -במדבר”

“שבט במדבר” של תנועת הצופים הפועל בעומר הוא הגדול בארץ יחסית לאוכלוסיית היעד שלו. פעילים בו כ-500 חניכים בכיתות ד’-י”ב ונוכחותו ותרומתו לחיי היישוב ניכרות.
בצופים מחנכים לסובלנות, דמוקרטיה, עזרה הדדית ופעילות למען החברה והקהילה. כל זאת בחסות המחלקה לחינוך ותרבות של המועצה.
צופי עומר היו הראשונים בהקמת אתר אינטרנט בין כל תנועות הנוער בארץ.

קישור לאתר “הצופים”