בית הספר עומרים

גב' סיגל ישי מנהלת בי"ס עומרים

גב’ סיגל ישי מנהלת בי”ס עומרים

בית הספר “עומרים”

בית הספר “עומרים” שוכן בלב לבו של היישוב. שטחו הגדול, מבנהו והצמחייה הרבה הנטועה בו מאפשרים מרחב מחיה מגוון  ואיכותי לתלמידים ולצוות המורים.
בית הספר מפתח סביבות למידה עשירות ומגוונות בתחומים שונים – בכיתות, במסדרונות ובחצר. לרשות בית הספר עומדים גם המוסדות השונים ביישוב כמו הספרייה היישובית, המרכז לארכיאולוגיה, בתי הכנסת השונים ועוד.
בשל היותו בית ספר קהילתי, הוא פותח את שעריו לקהילה כולה מעבר לשעות הלימודים. בבית הספר מתקיימות פעילויות שונות כמו תערוכות, חוגי העשרה, חוגי ספורט, מסיבות כיתתיות, ימי הולדת ובזארים.

תפיסת עולם ומדיניות כוללת של בית הספר:
אנו מאמינים כי בית הספר מהווה מערכת שלמה של יחסים אנושיים הכוללת תלמידים, מורים, הורים וקהילה, וכי התלמיד מתחנך בבית, בבית הספר ובקהילה.
אנו מאמינים כי כל הגורמים שותפים ומעורבים ותורמים לתהליך החינוכי.

צוות בית הספר מאמין:

תלמיד:
כי פיתוחו של לומד עצמאי המממש  את כישוריו הלימודיים והחברתיים יוכל
לעצב את דמותו כבוגר התורם לקהילה
כי למידה בדרך של חקר וגילוי היא רבת משמעות ותפתח את סקרנותו של  הלומד
כי חשיפת התלמיד לסגנונות למידה שונים בסביבות לימודיות שונות תעורר
מוטיבציה של הלומד ולמידה חוויתית;
כי מתן מענה לצרכים השונים שבכיתה – בדרישות, בהערכה ובמדידה, יוביל
לחיזוק הדימוי העצמי של התלמיד ויצמיחוהו קדימה;
כי יצירת אקלים חיובי ונוח ובניית קשרים המבוססים על אמון וכבוד הדדי
יוצרים אצל התלמיד הרגשת שייכות והערכה הדדית ומהווים מודל לחיים
בחברה;
כי שילובו של הילד החריג בבית הספר יכין אותו להתמודדות ולהשתלבות
בחברה הרגילה

מורים:
כי פיתוח צוות מורים חוקר ולומד כל העת יתרום להשבחת ההוראה;
כי תפקיד המורים מאופיין בכישורי הכוונה, הנחיה והערכה מעצבת, תוך
פיתוח דיאלוג מתמיד עם הלומדים במשך כל תהליך הלמידה;
כי צוות מגובש תורם לפיתוח אווירה נינוחה ומפרגנת ולשיתוף פעולה.

קהילה
כי מימוש הפוטנציאל בתחומי הידע השונים בקרב תושבי הקהילה בתחומי
הדעת השונים יתרום לקידום הישגי  הלומד;
כי שיתוף ההורים בתהליכי הלמידה והעשייה החינוכית בבית הספר
יגביר את הרגשת השייכות ויסייע בבניית אווירה נעימה.

מטרות בית הספר:
העלאת רמת ההישגים הלימודיים ומיצוי הפוטנציאל של התלמידים
פיתוח צוות מורים חוקר, לומד ותורם – להשבחת ההוראה
פיתוח סביבה לימודית עתירת מידע
פיתוח מיומנויות שפה תוך שימוש בטכנולוגיה ממוחשבת
שיתוף ההורים ושילוב הקהילה בתהליכי הלמידה והעשייה החינוכית בבית  הספר
טיפוח ערכים ואמות מידה חברתיים ומוסריים
הפחתת מקרי האלימות בבית הספר כבסיס ליצירת אקלים חיובי
העמקת הזיקה של התלמידים למורשת המגוונת של התרבות היהודית וערכיה בארץ ובתפוצות

תכניות ייחודיות:
אנגלית לגיל הרך: בשנים האחרונות נהנים תלמידי כיתות א’-ב’ מלימוד השפה האנגלית. הקניית האותיות והמושגים הבסיסיים בנושאים השונים נעשים בשילוב מוסיקה ותנועה.
תכנית “מעברים”: במסגרת פרויקט “מעברים” לכיתות ו’ מתקיימות פעילויות והרצאות בנושא גיל ההתבגרות. את הפעילויות מעבירים יועצת בית הספר, אחות, והורים מומחים המתנדבים לשם כך.
במהלך השנה נערך מפגש של תלמידי כיתות ו’ עם יועצת חטיבת הביניים, עם מנהל החטיבה ועם נציגי תלמידים מתיכון עומר. המפגש מתקיים בבית הספר “עומרים”, וניתנת בו לתלמידים האפשרות לשאול שאלות המעסיקות אותם לקראת המעבר לחטיבה.
לקראת סוף שנת הלימודים מבקרים תלמידי כיתות ו’ בבית הספר התיכון, ושם הם נהנים מסיור ומפעילות חברתית עם תלמידי השכבה הקולטת.
כסיכום לתהליך חוגגים לבנות השכבה בת מצווה משותפת, בערב חגיגי ומיוחד.
עמיתים ב”עומרים”:הפעלת “עמיתים” בתכנית ראשונית למניעת שימוש בסמים. זוהי תכנית חדשנית וניסיונית המיועדת לתלמידי כיתות ה’ -ו’ בבית הספר היסודי. העמיתים עוברים תהליך של הכשרה על ידי יועצת בית הספר, שלאחריה הם נכנסים לכיתות ה’-ו’ ומעבירים נושאים כמו אסרטיביות, קבלת החלטות, שימוש נכון בתרופות והתייחסות למסיבות טראנס. התכנית מבוססת על עקרונות הנובעים משיקולים תיאורטיים ומממצאים מחקריים. מטרתה להביא להתפתחות צעירים עצמאיים בחשיבתם, שעמדותיהם – השוללות שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים – מבוססות על ידע מתאים, על הבנת הנושא ועל ערכים. כל אלה יאפשרו להם לתפקד כהלכה במערכת החברתית ולהתמודד עם בעיות ומצבים בחיים ללא צורך בתמיכות כימיות.
מדובר בתכנית קהילתית רב תחומית הנבנית עם הילדים, על פי צורכיהם.
50 לעומר: במסגרת לימודי החברה והמולדת נבחר השנה הנושא 50 שנה לעומר. נושא זה יילמד בכל שכבות הגיל, כאשר כל שכבה תתמקד בתחומים משלה.

כיתה                         תחום התמקדות

א’          בית החולים הווטרינרי, המבנה הארגוני של בית הספר הספרייה הציבורית
ב’           בתי הכנסת ביישוב, מוסדות ציבור במרכז המסחרי
ג’            ההיסטוריה של עומר – סיפורי ראשונים
ד’           איכות הסביבה בעומר
ה’           השירותים והגופים הקהילתיים ביישוב
ו’            פארק התעשייה, גני עומר, “גיל הזהב”

עם סיום תהליך הלמידה תוקם תערוכה קבועה, שתמוקם באזור מרכזי ביישוב ותהווה בסיס להקמת “מוזיאון הראשונים”. בתערוכה יבנו התלמידים, המורים והקהילה דגם של היישוב, ויוצגו עבודות המתארות את תהליך התפתחותו עד לימינו אלה.
תרומה לקהילה: תלמידי בית הספר לוקחים חלק פעיל מאוד בפעילויות הנערכות ביישוב ותורמים בתחומים רבים.
תלמידי כיתות ו’ משתתפים במהלך השנה במבצע התרמה ל”אילן” ול”ניצן”. התלמידים מבינים את חשיבות תרומתם ומבצעים את חלקם במסירות רבה.
תרומה לנזקקים ולחיילי צה”ל: מועצת התלמידים יוזמת מבצעי התרמה לנזקקים, שבמסגרתם אוספים תלמידי בית הספר מוצרי מזון, בגדים, משחקים וחבילות שי, הנתרמים  לאגודת “יד שרה” ולעמותת “באר שובע”. כמו כן נאספים חבילות ומכתבים, הנשלחים לחיילי צה”ל באשר  הם.
טקסים יישוביים:בבית הספר “עומרים” קיימת מסורת של הכנת טקסים יישוביים במהלך השנה, שבהם שותפה הקהילה כולה: טקס נטיעות בט”ו בשבט, תהלוכת תחפושות בפורים, טקס שבועות וטקס של סוף שנת הלימודים.
מועצת התלמידים: בבית הספר פועלת מועצת תלמידים שבה לוקחים חלק פעיל תלמידים מכיתה ב’ ומעלה. בהדרכת מורה המשמשת רכזת חברתית הם מפעילים את חברת הילדים בבית הספר.

מטרות מועצת התלמידים

התלמידים יבואו לבית הספר מתוך רצון והנאה
התלמידים ייקחו על עצמם אחריות בתחומים ובנושאים שונים
התלמידים יהיו מוכנים לתרום את חלקם לטיפוח ולשיפור איכות הסביבה  בבית הספר
התלמידים יביעו את עמדותיהם האישיות ויפעלו להשגת מטרותיהם
התלמידים יקבלו החלטות וימלאו את חובותיהם המשתמעות מהחלטות אלו

טיפול בסכסוכים בצורה בונה ויוצרת בדרכים כגון:
נכונות לבירור טענות ואי הבנות
איתור נקודות המחלוקת
הקשבה והנמקה
הסקת מסקנות רק לאחר ידיעת העובדות
יכולת להביא את הצדדים לידי הסכם

התלמידים יקדישו מזמנם החופשי כדי להשיג את המטרה הרצויה
התלמידים יהיו מסוגלים לבצע משימות, להתמודד עם קשיים ולהתמיד  בהשגת מטרותיהם

ועדות המועצה:
ועדה לשיפור איכות הסביבה
ועדה למשכיני שלום (המלחמה נגד אלימות)
ועדה להפסקות פעילות (הפעלת קיוסק)
ועדה להפקת אירועים תרבותיים כמו תחרות חינוכית, פסטיבל שירי אביב
ועדה למען הזולת – עזרה ותמיכה בתחומים שונים.

תרבות ב”עומרים”:
בית הספר מקיים מדי שנה מגוון של פעילויות תרבות, הבאות להעשיר את עולמו של הילד: הצגות, מפגשי סופרים, מופעי מוסיקה, מחול, טיולים, ביקור במוזיאון, ימי אמנות ואירוח תערוכות נודדות ממוזיאון ישראל בירושלים.
כל שכבת גיל יוצאת במהלך השנה לשניים עד שלושה טיולים, המותאמים לנושאי הלימוד בכיתה. כמו כן התלמידים נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון, אשר בכל שנה מתמקד בנושא אחד שאותו מדגישים על ידי “טעימות” מכל תחום: מניעת אלימות, הזכות לכבוד והחובה לכבד, חברות וכדומה.
לקראת “שבוע הספר העברי” מתמקדת כל שכבה ביצירתו של יוצר אחד. בסופו של תהליך הלמידה נפגשים התלמידים והוריהם עם היוצר ונהנים ממפגש חוויתי.

חוגים לתלמידי ביה”ס עומרים

https://online.flippingbook.com/view/316677237/4

קישורים:
בית הספר “עומרים”
יול”א ביה”ס עומרים