חינוך

גרגורי פוזניאנסקי
מנהל מחלקת החינוך
מר גרגורי פוזניאנסקי
gregorip@omer.muni.il

תכנית חינוך רב שנתית בעומר

 

תכנית אב לחינוך – עומר
ערכים
ואהבה
מצוינות
ראשונים בחינוך

חזון חינוכי:

מערכת החינוך תהווה מודל ומקור להשראה למערכות חינוך בארץ, לחינוך ערכי, לשוויון הזדמנויות, לאהבת האדם ולמתן ביטוי אישי ליצירתיות מחשבתית.

מערכת החינוך במועצה המקומית עומר תחתור למצוינות ערכית, חברתית, פדגוגית ולימודית על מנת לתת מענה לצרכי הפרט ולצרכי הכלל.

מערכת החינוך תקדם שיתוף פעולה עם הקהילה, באמצעות קיום שיח מתמיד המאפשר חיזוק תחושת השייכות ליישוב ומעורבות בנעשה בקהילה.

אגף החינוך:

 •  יפרוץ את הגבולות המסורתיים של תהליכים פדגוגיים וארגוניים.
 •  יצור שילוב בין מצוינות לימודית, רגישות חברתית ומחויבות לקהילה ולערכי הליבה שלה.
 •  יפעל לקידום יוזמות פדגוגיות בתחומי האומנות, המדע והטכנולוגיה.
 •  יקדם נורמות וערכים יישוביים משותפים, מעורבות חברתית, שייכות וקיום חיי חברה מקומיים.
 •  יקיים פעילויות יישוביות לקידום אקלים יישובי מיטבי.
 •  יפעל למצוינות בדרכי הניהול.
 •  יבסס תרבות כתיבת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות הכוללות מטרות אופרטיביות ותקציב.
 •  יפעל לשיפור מתמיד ברמת השירותים.
 •  ישמור על תקציב מאוזן.
 •  יוביל מערכת חינוך יישובית שתהווה מודל לחיקוי למערכות חינוך בארץ.

 

.          מחלקת הגנים:

 •  תפעל למצוינות ניהולית של מנהלות הגנים .
 •  תקדם תנאים סביבתיים איכותיים שיאפשרו התפתחות רגשית, חברתית, קוגנטיבית ומוטורית מיטבית של כל פרט.
 •  תקדם פדגוגיה חדשנית להקניית מיומנויות הנדרשות מבוגר הגן.
 •  תפתח יוזמות לימודיות חדשות וחדשניות בתחומים, כגון: האומנות, המוסיקה והקיימות.
 •  תטפח קשרים עם ההורים והקהילה.
 •  תפעל לאיתור ומתן מענה מיטבי לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

           בית ספר “עומרים” :

 •  ישמש כמרכז קהילתי המחנך את תלמידיו לכבוד האדם
 • יחתור למצוינות, למנהיגות ולמעורבות חברתית כאורח חיים.
 •  יוביל תהליכי הוראה ולמידה חדשניים המעודדים יצירתיות, סקרנות וחשיבה ביקורתית.
 •  ישלב ערכים בתכניות הלימוד.
 •  יפתח את ייחודיותו ויהווה מודל לבית ספר יסודיים בארץ.
 • חוברת רישום ומידע לגני ילדים וכיתות א

         בית הספר המקיף עומר:

 •  יפעל לקידום מצוינות בקרב תלמידיו, מוריו וקהילת ההורים.
 •  יחנך לערכים ולנורמות חברתיות השמות דגש על הכבוד האדם ושוויון הזדמנויות.
 •  יוביל ללמידה ולהוראה משמעותיים ורלבנטיים כולל שימוש במתודולוגיות הוראה חדשניות ובכלים מתוקשבים.
 • יקדם את תחומי היצירה, האומנות, הטכנולוגיה והמדע, ויהווה אבן שואבת לתלמידים ולצוותי חינוך.
 •  יפתח את ייחודיותו ויהווה מודל לבתי ספר על יסודיים בארץ.

חינוך בלתי פורמלי:

     מחלקת הנוער

 • תשאף לבניית חברה המכילה והמצמיחה את כל פרטיה, המאפשרת ביטויו האישי של כל פרט, תוך שאיפה לפיתוח תודעה עצמית וכבוד הדדי.
 •  תהווה מרחב בטוח לפיתוח יכולות ובניית קשרים חברתיים.
 •  תפתח תרבות פנאי איכותית המקדמת את רוח ההתנדבות, הנתינה והמעורבות הקהילתית.
 • תקדם רב שיח וערבות הדדית בין כל גווני הקשת של הנוער.
 •  תפעל לביסוס תנועות נוער איכותיות ביישוב.
 •  תקיים פעילויות נוער המטפחות את תחושת השייכות ליישוב.
 •  תפתח מנהיגות נוער יישובית.

ניתן להגיש בקשות למילגות ללימודים בישראל

http://www.universities-colleges.org.il