ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח גנים מיום 15.2.22

ועדת השלושה פיתוח נופי והחזקת גנים מיום 15.2.22