השכרת אמפי ואולמות

מצורף קובץ פירוט תעריפי השכרה

תעריף להשכרת אמפי ואולמות