הרכב וועדת הבחירות לעומר אשר נבחרה ואושרה בישיבת המועצה ביום 21.8.23

הרכב וועדת הבחירות לעומר אשר נבחרה ואושרה בישיבת המועצה ביום 21.8.23

משה פישר – יו”ר הוועדה
ליאת אשל
מוריס רווח
דורית לופו שמול
אמיר אליעזר
שי חמו
סימה כחלון
ניב כהן
עלי פורטי