הנחיות ליום הזיכרון וליום עצמאות

החל מהיום, יום רביעי, 22 באפריל 2020 ועד ערב יום הזיכרון, יום שני, 27 באפריל 2020, בשעה 16:00 תתאפשר יציאה מהבית לצורך ביקורי התייחדות והנצחה בקברי חללי צה״ל, נפגעי פעולות איבה ואתרי הנצחה.
להנחיות המלאות ליום הזיכרון : https://info.oref.org.il/12412-15691-he/Pakar.aspx

החל מיום שלישי, 28 באפריל 2020, בשעה 17:00 ועד ליום רביעי, 29 באפריל 2020, בשעה 20:00 תיאסר היציאה מהבית אלא למטרת הצטיידות בתרופות, מוצרים או שירותים חיוניים בלבד בתחום יישוב מגוריכם. במידה ולא קיימים שירותים אלו בגבולות היישוב, ניתן לקבלם ביישוב סמוך. כמו כן, בתקופה זו תופסק פעילות התחבורה הציבורית, למעט מוניות והסעות עובדים.

להנחיות המלאות ליום העצמאות: https://info.oref.org.il/12412-15693-he/Pakar.aspx