המועצה המקומית עומר, תגביר גם החודש את האכיפה בנושא כלבים משוטטים

המועצה המקומית עומר, תגביר גם החודש את האכיפה בנושא כלבים משוטטים, כלב אשר ייתפס, בעל הכלב  ייקנס בקנס מנהלי של ב- 500 ש”ח, בנוסף לכך כלב אשר לא קיבל חיסון/חיסון לא בתוקף, בעלי הכלב ייקנסו ב 1500 ש”ח נוספים.
תזכורת באשר לעיקרי הוראות הדין בכל הקשור לטיפול והחזקה של כלבים:

א.        החזקת כלב בעומר מותרת רק לאחר שהכלב סומן אלקטרונית ובעליו קיבל רישיון להחזקתו. תוקף הרישיון הינו לשנה מיום הוצאתו (יש להודיע תוך 30 יום על כל שינוי שחל בפרטי הרישיון).

ב.         כלב שגילו מעל 3 חודשים חייב לקבל חיסון כנגד כלבת אחת לשנה.

ג.         יש למנוע מהכלב מלצאת מחוץ לתחום חצר ביתו אותה יש להחזיק סגורה עם שער נעול וחובה להציב שילוט על המצאות הכלב בחצר. (הקנס על אי הצבת שלט 250 ₪).

ד.         הוצאת הכלב מחוץ לחצר תעשה רק כאשר הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על שני מטר ופיו של הכלב חסום בזמם שאינו מאפשר לו לנשוך.

ה.        במידה ולמרות זאת הכלב נשך אדם יש להעבירו מיידית לבידוד בתחנת הסגר בב”ש למשך 10 ימים ולדווח, בתוך 24 שעות, לווטרינרית של המועצה.

ו.         אדם המטייל עם הכלב מחוץ לחצר חייב לפנות מיד, לאשפה, צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או בחצרות של אחרים.

חריגה מהאמור לעיל תחייב את המועצה לפעול ולנקוט בהליכים (לרבות הטלת קנסות והגשת אישומים פלילים).

השרות הווטרינרי של המועצה פתוח לקבלת קהל בימי ג’ בין השעה 16:00 לשעה 18:00 וכן לפי תאום טלפוני ל- 053-6484172.

פניות בכתב ניתן לעשות לפקס’ 08-6291110 או לת.ד. 1 עומר 84965.

ניסים ניר – דובר המועצה.