המועצה המקומית עומר מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להפעלת משאית מזון(food truck) בפארק התעשייה בעומר,

המועצה המקומית עומר מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להפעלת משאית מזון (FOOD TRUCK) בפארק התעשייה בעומר,
ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד תאריך 17.2.22 בשעה 12:00
בדוא”ל ל [email protected] ולוודא קבלת המסמכים בטלפון: 08-6291122
מועד אחרון להגשת ההצעות 27.2.22 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים במועצה
כל הפרטים באתר המועצה.