המועצה המקומית עומר ודוגר בעומר , מזמינים אתכם לאירוע הכי שווה. פסטידוג !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEEvu8hMsz8n5ECZmYkgt4siBknc4ewvLOHHDQlSDc0nNNpg/viewform?usp=sf_link